#187243 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 11 2017 , 22:05
Tab console mà trống thì bạn vào tài khoản => Quản trị => Sửa tài khoản quản trị rồi check tại mục Trình soạn thảo xem có đang tắt không

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.