#187569 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 12 2017 , 19:57
Ghi nhận ý kiến của mọi người, hiện tại NukeViet Store đã có một số thay đổi về giao diện và chức năng:

Về giao diện:

- Chỉnh lại giao diện khi xem chi tiết ứng dụng
- Hiển thị địa chỉ kho GIT của ửng dụng
- Ảnh demo ứng dụng có thể chạy dạng "Slider"
- Hiển thị nút sửa, xóa khi tác giả xem ứng dụng của mình.

Về chức năng:

- Giới hạn giá tối thiểu của ứng dụng là 100.000 VNĐ, nếu dưới mức này buộc tác giả phải để ứng dụng của mình Miễn Phí.
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 28 Tháng 12 2017 , 20:04, với tổng số 2 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#188336 gửi bởi mynukeviet
Ngày 04 Tháng 04 2018 , 21:07
Cần nâng cấp khu vực hỗ trợ. Dùng cái comment hiện tại thì người mua ứng dụng hay không mua đều có thể comment yêu cầu hỗ trợ, trong khi không biết ai đã mua, ai không mua, không xác định đc người đó đã mua hay chưa.

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html