#168661 gửi bởi ddai00bit
Ngày 04 Tháng 05 2015 , 08:15
CLB NukeViet QuangNinh
Thông tin Người đại diện :
Họ và tên: Đặng Trọng Đại
Điện thoại: 0986379601
Email: ddai00bit@gmail.com
Tự giới thiệu vắn tắt về bản thân: Sinh năm 1986, công việc IT đang công tác tại Đài PTTH Quảng Ninh và làm CEO tại Cty TNHH MTV Truyền Thông Số Đại Phát
website : http://www.dai8c.com ; vinaship.net; quangninhaz.com
Cam kết:
Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập nhóm: http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups
Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.
Đăng ký tổ chức offline với Ban Quản Trị theo mẫu đăng ký offline thành lập nhóm.
Báo cáo kết quả offline (hình ảnh và bài viết tổng kết nội dung offline), kết quả bầu trưởng nhóm và các nội dung liên quan khác theo mẫu báo cáo thành lập nhóm.
Nhóm sẽ chính thức được thành lập sau khi có báo cáo và được Ban Quản Trị phê duyệt. Ban Quản Trị sẽ công bố việc thành lập nhóm.

daidt