#177014 gửi bởi dongchu19
Ngày 15 Tháng 01 2016 , 22:24
- Tên nhóm: Nhóm Nukeviet Hải Phòng+
- Thông tin Người đại diện
Họ và tên: Đặng Quang Vinh
Điện thoại: 093.6868.893
Email: quangvinhdangvn@gmail.com
Group face: https://www.facebook.com/groups/nukeviethaiphong/
Tự giới thiệu vắn tắt về bản thân: Là người đam mê công nghệ. Hiện đang làm designer và Seo. Nhiệt tình, vui vẻ và muốn giúp đỡ cộng đồng nukeviet phát triển.
- Cam kết:
Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập nhóm: http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups
Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.