#173959 gửi bởi lionlone
Ngày 23 Tháng 11 2015 , 02:03
Tên nhóm: CLB vọc NukeViet QN
Thông tin Người đại diện
Họ và tên: Nguyễn Trọng Tuấn
Điện thoại: 01683216444
Email: botxabong009@gmail.com
Tự giới thiệu vắn tắt về bản thân: Sinh năm 1997 đang là học viện của ITplus VIện CNTT - ĐHQGHN
Cam kết:
Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập nhóm: http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups
Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.
#175009 gửi bởi laser
Ngày 14 Tháng 01 2016 , 11:54
lionlone đã viết:Tên nhóm: CLB vọc NukeViet QN
Thông tin Người đại diện
Họ và tên: Nguyễn Trọng Tuấn
Điện thoại: 01683216444
Email: botxabong009@gmail.com
Tự giới thiệu vắn tắt về bản thân: Sinh năm 1997 đang là học viện của ITplus VIện CNTT - ĐHQGHN
Cam kết:
Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập nhóm: http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups
Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.


Nhóm bạn đăng ký đại diện cho tỉnh/ thành phố nào hoặc cơ quan nào nhỉ? Bạn nêu tên nhóm rõ ràng và huy động mọi người vào đăng ký nhé!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!