#171993 gửi bởi xeonline
Ngày 26 Tháng 08 2015 , 06:11
Hình ảnh
XeOnline đã liên lạc = SMS với 3 SĐT trên và hiện tại chưa nhận đc hồi âm...
mong các bạn sớm liên lạc lại để chúng ta có một cuộc Offline và ra mắt với tiêu chí gặp gỡ giao lưu và học hỏi ...
đề nghị bạn @ntdlvd mau chóng cập nhật, bổ sung thông tin để sớm liên lạc nhé.