#171284 gửi bởi webvang
Ngày 31 Tháng 07 2015 , 06:03
Chủ đề offline: offline giao lưu thành viên CLB NukeViet HCMC khu vực TP.HCM
Thời gian: ngày 29/08/2015 từ 17h30 - đến 21h
Địa điểm: Cà phê Tinh tế - 390 Đường 3/2, Quận 10, TPHCM
Nội dung Offline:+ Giao lưu cộng đồng NukeViet tại Sài Gòn
+ Giao lưu về việc khởi nghiệp thiết kế website từ NukeViet
+ Giao lưu các lập trình viên NukeViet
Thông tin người phụ trách:


Họ và tên: Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại:0988455066
Email: hoang.nguyen@webvang.vn
Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký :

- Đăng ký và vào cửa tự do.
- Kinh phí: Share tiền nước uống (100k 1 người).
- Thành viên đăng ký tại : Đăng ký ngay tại topic này.

- Đăng ký offline phải có các thông tin sau trong bản đăng ký tham gia offline:


+ Họ Và Tên:
+ Nick diễn đàn NukeViet
+ Email
+ Điện Thoại
+ Địa chỉ tạm trú/thường trú:
+ Bạn mong muốn điều gì tại buổi ofline:
P/S Tuyển phó nháy và thư ký buổi offline( free 1 ly cafe/nước uống)