#76707 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 10:01
Chào các bạn sau một thời gian nghiên cứu về mã nguồn mở Nukeviet, mình nhận thấy những cái lợi rất lớn từ mã nguồn mở và tương lai của PMNM đối với thế hệ học sinh, sinh viên. Vì vậy mình đang tiến hành xây dựng ĐỀ ÁN ĐƯA MÃ NGUỒN MỞ VÀO TRƯỜNG HỌC. vì vậy mong các bạn đóng góp ý kiến xây dựng để mình hoàn thành thí điểm dự án này tại một số trường trung học phổ thông, sau khi hoàn thành đề án tài liệu sẽ được gửi lại cộng đồng để triển khai trên quy mô lớn hơn, Do chưa có kinh nghiệm về bất cứ vấn đề gì liên quan đến dự án mà chỉ là một ý tưởng xuất phát từ lòng đam mê và muốn đóng góp cho sự phát triển của công nghệ thông tin Việt Nam. Mình xin đưa ra một số lợi ích mà mình nhận thấy
1. Nâng câo trình độ tin học cho học sinh, sinh viên, các đối tượng sử dụng CNTT
2. Tăng khả năng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo của thế hệ trẻ, do mã nguồn mở vì vậy mọi người có thể phát triển tùy ý mình để sản phẩm đạt được sự ưu việt của nó.
3. Định hướng sự phát triển của CNTT Thế giới và Việt Nam
4. Đưa học sinh, sinh viên thoát khỏi căn bệnh nghiện game rất có hại cho sức khỏe và học hành(đây là một số ý kiến mình tiếp nhận được từ khá nhiều bạn học sinh, sinh viên khi tham gia vào cộng đồng Nukeviet)
5. Giúp cho PMNM ở Việt Nam được quan tâm đúng mức và định hướng phát triển cho tương lai.
Trên đây là một số ý kiến chủ quan của mình mong các bạn đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện sớm và triển khai trong năm Dưới đây là đề án phác thảo mong các bạn thêm bớt giúp mình để đề án hoàn thiện hơn
ĐỀ ÁN ĐƯA MÃ NGUỒN MỞ VÀO TRƯỜNG HỌC

I.Giới hiệu chung
1. Khái niệm về mã nguồn mở
- Phần mềm nguồn mở là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn, không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền: người dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy phép phần mềm nguồn mở, chẳng hạn General Public Licence - viết tắt là GPL mà không cần xin phép ai, điều mà họ không được phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng (tức là phần mềm thương mại).
Xây dựng và triển khai các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) ở Việt Nam hiện đang được coi là một trong những giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu tối đa kinh phí bản quyền, đặc biệt là bản quyền đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, môi trường phát triển phần mềm, ứng dụng
Phần mềm nguồn mở sẽ giúp khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp CNTT trong nước phát triển sản phẩm của mình, từng bước tham gia vào thị trường phần mềm ở khu vực và trên thế giới...
Tương lai của PMNM Việt Nam phụ thuộc lớn vào thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay. Nhưng nếu không đào tạo họ về PMNM ngay từ bây giờ, thì rất khó khăn cho sự phát triển. Tuy nhiên trong thời gian qua, ngay khi cộng đồng nguồn mở trong nước tổ chức cuộc thi “Mùa hè sáng tạo PMNM” lại không có cơ quan Nhà nước nào tham gia. Chính vì vậy, Việt Nam nên có quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư cho các học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu, phát triển PMNM vì thực tế qua một số kỳ tổ chức, có khá nhiều ứng dụng tiềm năng có thể phát triển thêm để sử dụng trong thực tế”, ông Nguyễn Thế Hùng, TGĐ Công ty Vinades chia sẻ
II.Nơi áp dụng
Các cơ sở giáo dục, các cơ quan đoàn thể có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, làm việc

III.Sự Cần thiết của dự án
A. Con đường phát triển của PMNM ở Việt Nam
“QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần
mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008"
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển Công nghiệp Phần mềm giai đoạn 2000 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" với những nội dung sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở, góp phần bảo vệ bản Quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm, thúc đẩy phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng của Việt Nam.
2. Hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.
3. Tạo được một số Sản phẩm công nghệ thông tin đặc thù phù hợp với điều kiện và yêu cầu ứng dụng trong nước trên cơ sở phần mềm nguồn mở.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Các nhiệm vụ chính:
a) Xây dựng các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.
- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở để thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo, Nghiên cứu khoa học tham gia vào việc đào tạo và nghiên cứu phát triển phần mềm nguồn mở; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và Chuyên gia nước ngoài cũng như các công ty, Tổ chức quốc tế đầu tư kinh doanh, phát triển, Chuyển giao công nghệ và đào tạo về phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.
- Ban hành chính sách sử dụng một số phần mềm nguồn mở trong khu vực Nhà nước.
b) Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở.
- Tổ chức ứng dụng phần mềm nguồn mở thí điểm, trước hết là các ứng dụng phần mềm nguồn mở ở một số Bộ, cơ quan và địa phương, sau đó nhân rộng trên toàn quốc.
- Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở vào một số ứng dụng chuyên nghiệp, ứng dụng trong an ninh Quốc phòng. Thiết lập và đưa vào sử dụng hệ thống máy tính hiệu năng cao và tính toán mạng lưới trên nền nguồn mở để giải các bài toán ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán mạnh của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.
c) Đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.
- Tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy về phần mềm nguồn mở trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề; giáo viên cho công tác đào tạo cán bộ, Công chức nhà nước.
- Hình thành đội ngũ cán bộ đủ năng lực triển khai ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở các Bộ, ngành và địa phương.
- Hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ công tác triển khai, hướng dẫn mạng lưới đội ngũ chuyên môn về phần mềm nguồn mở ở các Bộ, ngành và địa phương, có chương trình đào tạo và duy trì đội ngũ này.
- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức nhà nước, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và học sinh phổ thông trung học. Phát triển các Phần mềm công cụ, tiện ích, các ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
- Thu hút các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào hoạt động đào tạo về phần mềm nguồn mở ở Việt Nam.
- Cử giáo viên, giảng viên, học sinh ưu tú đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài về phần mềm nguồn mở.
d) Phát triển một số phần mềm cốt lõi, xây dựng các chuẩn, hệ thống chứng chỉ và đào tạo chuyên gia cao cấp.
- Tổ chức nghiên cứu đề xuất và phát triển một số phần mềm cốt lõi của Việt Nam, lựa chọn và bản địa hoá một số phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cơ bản của Việt Nam.
- Thiết lập hệ thống đánh giá kiểm tra chất lượng Sản phẩm phần mềm nguồn mở và đưa ra những khuyến cáo sử dụng cho cộng đồng.
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chuẩn kỹ thuật và chuẩn kỹ năng phần mềm nguồn mở, thiết lập hệ thống sát hạch kỹ năng và cấp chứng chỉ về phần mềm nguồn mở.
- Khuyến khích hình thành các Doanh nghiệp kinh doanh và phát triển phần mềm nguồn mở, các công ty và các cơ quan khoa học, cơ sở giáo dục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm nguồn mở. Xây dựng Trung tâm phát triển và phòng thí nghiệm về phần mềm nguồn mở.
đ) Hợp tác quốc tế về phần mềm nguồn mở.
- Tham gia vào các tổ chức, hiệp hội phần mềm nguồn mở của khu vực và quốc tế để tăng cường khả năng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của các tổ chức này.
- Tổ chức hợp tác nghiên cứu phát triển và kinh doanh phần mềm nguồn mở với các đối tác nước ngoài.
2. Các tiểu dự án:
a) Xây dựng cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở do Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì.
b) Ứng dụng và đào tạo phần mềm nguồn mở trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
c) Ứng dụng và đào tạo phần mềm nguồn mở trong các trường dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.
d) Đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước do Bộ Nội vụ chủ trì.
đ) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở tại Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
e) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong quốc phòng do Bộ Quốc phòng chủ trì.
g) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong an ninh do Bộ Công an chủ trì.
h) Phát triển một số phần mềm cốt lõi, xây dựng chuẩn, hệ thống chứng chỉ và đào tạo chuyên gia trình độ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
III. CÁC GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ bản quyền phần mềm và ích lợi của các phần mềm nguồn mở trong việc phát triển công nghệ thông tin ở nước ta nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng.
2. Thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bản quyền phần mềm.
3. Tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng, giải pháp liên quan đến việc chuyển đổi sang sử dụng phần mềm nguồn mở trong khu vực Nhà nước cũng như tính tương thích của các ứng dụng phần mềm nguồn mở với các sản phẩm phần mềm thương mại. Tổ chức nghiên cứu, thực nghiệm và nhân rộng ứng dụng một số phần mềm nguồn mở.
4. Đào tạo về phần mềm nguồn mở trong hệ thống giáo dục và các cơ sở đào tạo.
5. Phát triển và duy trì các phần mềm nguồn mở cốt lõi có ích lợi chung cho cộng đồng và hình thành các Tiêu chuẩn quốc gia về phần mềm nguồn mở.
6. Phát triển mô hình kinh doanh phần mềm nguồn mở, đặc biệt là hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ phần mềm nguồn mở.
7. Kinh phí phục vụ cho ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở nói chung và các tiểu dự án được huy động từ các nguồn khác nhau của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, ODA và Ngân sách Nhà nước.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Dự án.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch Nhà nước hàng năm cho Dự án, các tiểu dự án và kế hoạch ứng dụng phần mềm nguồn mở của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.
3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế, chính sách tài chính cho ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.
4. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Bưu chính, Viễn thông và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì các tiểu dự án chỉ đạo xây dựng và triển khai các tiểu dự án theo quy định hiện hành.
Việc triển khai các tiểu dự án trên phải đảm bảo phối hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án khác về công nghệ thông tin.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý phần mềm nguồn mở trong các hoạt động nghiệp vụ riêng của mình, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ về phần mềm nguồn mở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”

Tuy nhiên trên thực tế Việc triển khai và ứng dụng mã nguồn mở ở Việt Nam còn rất khiêm tốn
“Chỉ thị 07 được ban hành năm 2008 đã đưa ra những yêu cầu rất cụ thể: Chậm nhất đến 30/6/2009, đảm bảo 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan quản lý Nhà nước và các sở thông tin & truyền thông (TT&TT) được cài đặt PMMNM, 100% cán bộ, nhân viên đang làm việc ở những cơ quan này được tập huấn, hướng dẫn sử dụng PMMNM. Chậm nhất đến ngày 31/12/2010, đảm bảo 70% máy trạm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố được cài đặt PMMNM, 70% cán bộ nhân viên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng, trong đó tối thiểu 40% cán bộ, nhân viên sử dụng các PMMNM trong công việc.

Thế nhưng tại Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMMNM” do Bộ TT&TT tổ chức sáng nay, 14/12/2010, ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết sau 1 năm triển khai Chỉ thị 07, các chỉ tiêu đạt được đều ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Cụ thể, đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (12 Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về Bộ TT&TT), về chỉ tiêu cài đặt 4 phần mềm trong Danh mục PMMNM của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, mới có 3/12 Bộ cài Open Office (đạt tỷ lệ 25%), 7/12 Bộ đạt tỷ lệ cài Unikey trên 70% (58,3%), 6/12 Bộ đạt tỷ lệ cài Firefox trên 80% (trên 50%), 4/12 Bộ đạt tỷ lệ cài Thunderbird trên 90% (33,3%).

Về chỉ tiêu 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ, cơ quan ngang Bộ được cài đặt PMMNM, đã có 9/12 Bộ “hoàn thành nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 75%.

Về chỉ tiêu 70% máy trạm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được cài đặt PMMNM, mới có 4/12 Bộ đạt, tương đương tỷ lệ 33,3%.

Đặc biệt, về chỉ tiêu 70% cán bộ, nhân viên của Bộ, cơ quan ngang Bộ được tập huấn sử dụng PMMNM, và chỉ tiêu 40% cán bộ, nhân viên của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể sử dụng thành thạo, có khả năng hướng dẫn trợ giúp các đơn vị khác, đáng buồn là chỉ có 1/12 Bộ đạt, tương ứng với 8,3%.

Đối với khối các tỉnh, thành phố (48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ TT&TT), các tỷ lệ đạt được tuy có khả dĩ hơn khối các Bộ, ngành song cũng chưa thể vượt qua mức trung bình.

Cụ thể, về tỷ lệ cài đặt PMMNM tại các sở TT&TT, chỉ có 31,25 tỉnh/thành phố đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của các sở TT&TT cấp được cài đặt phần mềm Open Office”; 33,33% đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của sở TT&TT cấp được cài đặt phần mềm Unikey”; 31,25% đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của sở TT&TT cấp được cài đặt phần mềm Mozilla Firefox”, 22,92% đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của sở TT&TT cấp được cài đặt phần mềm Mozilla Thunderbird”.

Cũng theo thống kê, mới có 22,92% tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu 100% máy trạm của sở TT&TT được cài đặt PMMNM; 25% đáp ứng yêu cầu “100% cán bộ, nhân viên sở TT&TT được tập huấn sử dụng PMMNM"; 16,67% đáp ứng yêu cầu “50% cán bộ nhân viên của sở TT&TT có thể sử dụng thành thạo, có khả năng hướng dẫn trợ giúp các đơn vị khác”.

Đâu là lực cản?

Với giác độ của người đại diện cơ quan chuyên quản về CNTT-TT, ông Nguyễn Thanh Tuyên nêu ra 5 khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng PMMNM.

Thứ nhất, về kỹ thuật, người dùng đã quá quen với phần mềm nguồn đóng; hỗ trợ kỹ thuật ở các địa phương còn thiếu và yếu.

Thứ hai, về nhân lực, hầu hết các địa phương đều “mắc” ở vấn đề đội ngũ cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng đủ yêu cầu, mặt bằng trình độ CNTT của cán bộ công chức còn thấp.

Thứ ba, về chính sách, tổ chức thực hiện, chưa có áp lực thực sự cũng như chính sách bắt buộc sử dụng PMMNM nên cán bộ công chức chưa chủ động sử dụng, thậm chí một số lãnh đạo đơn vị cũng không ủng hộ PMMNM. Bên cạnh đó, thiếu cơ chế tài chính để triển khai chuyển đổi sử dụng từ phần mềm nguồn đóng sang PMMNM, thiếu tài liệu sử dụng PMMNM bằng tiếng Việt; chưa có cơ chế quản lý, giám sát, xử lý vi phạm bản quyền nên vẫn phổ biến tình trạng dùng phần mềm nguồn đóng một cách bất hợp pháp (dùng “lậu”, không mua bản quyền).

Thứ tư, về thời gian, Chỉ thị 07 được ban hành vào cuối năm 2008 nên các CQNN khó triển khai ngay trong năm 2009 (cùng thời gian này, các CQNN còn phải “chạy đua với thời gian” để triển khai MS Office 2007 có bản quyền theo chỉ đạo của Chính phủ - PV).

Thứ năm, về kinh phí, nguồn kinh phí ứng dụng và phát triển PMMNM hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2009 (theo Quyết định 50 của Chính phủ, nguồn vốn sự nghiệp cho việc thúc đẩy phát triển PMMNM tại các địa phương là 1,2 tỷ đồng trong 4 năm từ 2009 – 2012, nghĩa là mỗi năm 0,3 tỷ đồng) dành cho các Bộ, ngành, địa phương không cấp phát kịp trong năm 2009, phải chuyển sang năm 2010.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Thanh Tuyên, với giác độ từ địa phương, ông Dương Ngọc Hưng, Giám đốc Sở TT&TT Ninh Thuận (Ninh Thuận được Bộ TT&TT đánh giá là một trong những “điểm sáng” về triển khai PMMNM - PV) đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề kinh phí đầu tư cho triển khai PMMNM. Được biết theo Quyết định 50, mỗi địa phương được nhận 300 triệu đồng/năm trong 2 năm 2009 – 2010 để triển khai PMMNM. Với chủ trương Trung ương và địa phương “cùng làm”, thì chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận cũng đầu tư một khoản tương ứng với mức đầu tư của Trung ương. Nghĩa là trong 2 năm 2009 – 2010, Sở TT&TT Ninh Thuận sẽ có “ngân quỹ” khoảng 1,2 tỷ đồng để triển khai PMMNM. Kế hoạch triển khai đã được vạch sẵn với tổng mức đầu tư đó. Thế nhưng thực tế, Ninh Thuận mới chỉ được nhận 130 triệu đồng/năm từ Trung ương. Với sự “sụt giảm” mạnh chi phí đầu tư, hiện công tác triển khai PMMNM ở địa phương này đang tạm “chững lại”.

Ngoài ra, ông Dương Ngọc Hưng còn chỉ ra một số “lực cản” khác đối với sự phát triển PMMNM trong các cơ quan quản lý Nhà nước ở Ninh Thuận như: công tác tuyên truyền chưa tốt; lúng túng trong việc chọn, xây dựng PMMNM vào công việc; người sử dụng chưa thực sự yên tâm khi chuyển hoàn toàn sang các PMMNM; doanh nghiệp CNTT chưa tư vấn, hỗ trợ về triển khai PMMNM theo đúng yêu cầu cần thiết.”

B. GIẢI PHÁP CHO NHỮNG YẾU KÉM VÀ TỒN TẠI NÊU TRÊN
-
-
-
-

IV.Đối tượng của dự án
1. Đối Tượng
Các học sinh, sinh viên, thầy cô, sẽ là các đối tượng chính của dự án


2.Mục đích
- Nhằm nâng cao kỹ năng tin học, sử dụng các phần mềm, ứng dụng đặc biệt là các phần mềm nguồn mở
- Tăng khả năng năng sáng tạo, sự tìm tòi học hỏi của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác
-

3.Kết quả
- Sau khi hoàn thành dự án các đối tượng trên sẽ nắm vững các kỹ năng cơ bản về tin học,
Có khả nâng cao trình độ trong việc tiếp cận CNTT

V. Kế hoạch triển khai

- Tiến độ: Dự tính dự án sẽ hoàn thành trong vòng 3 tuần…

- Nhân lực:

- Vật Lực:
VI. Triển khai một số phần mềm mã nguồn mở
A. NukeViet hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS)
1. Giới thiệu về mã nguồn mở Nukeviet
2. Xây dựng một website nukeviet3
3. Giới thiệu các tính năng của nukeviet3
4. Khả năng phát triển của nukeviet3
5. Tổng kết
B. Bộ gõ tiếng việt Unikey
C. Phần mềm văn phòng OpenOffice
D. Trình duyệt web Firefox
E. phần mềm đọc tin, quản lí thư điện tử Mozilla Thunderbird


Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#76722 gửi bởi nnhlinh
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 11:19
Về mục đích rất hay, nhưng có 2 vấn đề mình thấy đề án này chưa ổn :

+ Nguồn nhân lực con người (cái này khó nhất, mỗi cậu Tứ nhiệt tình khác gì muối bỏ bể, nếu không có 1 sự tập hợp, bài bản ví dụ như Vinades chẳng hạn!)
+ Nguồn lực tài chính ! (ví dụ Vinades)

Với để lôi kéo thanh niên nghiện game theo tui là bất khả thi vì nghiện game có rất nhiều tầng lớp mà có học qua CNTT và đam mê thì không phải đa số, không muốn nói là ít! (mình trong số ít này :D )

Theo mình cậu Tứ còi nếu có ý tưởng nên chuyển Vinades để cụ thể bằng hành động và anh em cùng đóng góp ý kiến để quảng bá và ứng dụng rộng rãi Nukeviet, theo mình Vinades cũng đang triển khai làm việc này!

Trân trọng!

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn
#76723 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 11:25
Mình đã liên hệ với anh Hùng và đề án đã Vinades cách đây mấy hôm, bên Vinades hưá sẽ hỗ trợ đầy đủ về tài liệu sử dụng, và chỉnh sửa đề án do vấn đề này bên Vinades cũng đang triển khai, nên mình có ý định gọi là táo bạo với mình để cùng với Vinades đưa PMNM ở Việt Nam đi đúng hướng phát triển cùng thế giới. Mình chỉ mong đóng góp một phần nhỏ bé của mình thôi, rất mong các bạn đóng góp ý kiến thêm bớt ở đâu để mình còn chỉnh sửa, Cám ơn các bạn rất nhiều :)

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#76725 gửi bởi hidemo
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 11:43
Ghê rồi đây. Đề án này mà thành công thì em phục bác sát đất :D , thật đấy
Em thì em thấy quá là khó khăn và chông gai rồi, học sinh học mấy cái tin học căn bản mà còn chưa xong, huống chi động vào cái này => vì vậy bác chỉ thu hút được một lượng rất không đông đảo học sinh. Cứ cho là mạng Internet rồi sẽ phổ cập đi thì số HS mà được học xong Nukeviet có thể áp dụng vào thực tế hầu như chỉ bao gồm các em yêu thích CNTT. Mà đã yêu thích thì họ thường tự mày mò, học hỏi... Thêm vào đó là vấn đề về nhân lực, tiền bạc...

Tho em thì cùng lắm chúng ta chỉ có thể giới thiệu NukeViet đến các em học sinh. Còn hơn nữa thì... khó, và em chưa nghĩ được ạ. Nhưng dù gì cũng rất ủng hộ bác. Giá mà có nhiều người như vậy [-O<
#76726 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 11:51
Hic con đường sao gian nan vậy. Mấy bác bên giáo dục đâu rùi cho tụi em vài lời cảm nghĩ đi, em không muốn dự án đầu tay thất bại thảm hại đâu :(( :(( :((

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#76738 gửi bởi laser
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 20:42
Nếu các bạn hay xem các tin tức trên các tạp chí công nghệ thì sẽ biết là hiện đề án này VINADES và VAYSE đang triển khai rồi. Chuỗi đề án này bao gồm việc đào tạo, hỗ trợ tài chính và xây dựng phong trào bằng các cuộc thi, gây quỹ tài trợ. Việc đào tạo thì đã được khởi động rồi, xem thông cáo báo chí: http://vinades.vn/vi/news/thong-cao-bao ... g-CNTT-58/
Các bài báo đã đăng: http://vinades.vn/vi/news/Tin-tuc/Khai- ... Ha-Noi-63/
Việc hỗ trợ các cuộc thi thì đã được duy trì 2 năm nay: http://nukeviet.vn/vi/news/community/Ch ... m-2010-49/
Trong năm 2011, VINADES sẽ trực tiếp tài trợ cho các sản phẩm sử dụng NukeViet tham dự cuộc thi này. (đã có cam kết với ban tổ chức)

Như vậy để khẳng định rằng việc đưa NukeViet đến các cơ sở giáo dục đã được triển khai, không chỉ có mình VINADES hay Ban Quản Trị NukeViet mà còn có đầy đủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan chính quyền...

dangdinhtu muốn triển khai cho trường nào hoặc khu vực nào thì lên kế hoạch cho khu vực ấy thôi (khoanh vùng khu vực rồi chọn một vài trường cụ thể). Lưu ý là phải có phương án làm sao kê gọi được các công ty tin học ở địa phương tham gia để tạo nguồn tài chính ổn định cho hoạt động này (VINADES và các đơn vị phối hợp không thể "bao" hết mọi địa phương)
Sửa lần cuối bởi dangdinhtu vào Ngày 01 Tháng 01 2011 , 20:46, với tổng số 1 lần sửa.
Nguyên nhân: sửa lại từ

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#76740 gửi bởi hoandateh
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 21:24
Mình thấy bạn đưa ra ý tưởng rất hay nhưng khó thành hiện thực.
Để đưa đề án đó phổ biến cần phải có sự phối kết hợp rất nhiều bộ và các ban ngành khác.
Mình chỉ nói một điều đơn giản như thế này:
+ Mình đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trong trường sử dụng trình duyệt FF thay cho IE truyền thống.
+ Hướng dẫn cách cài đặt, nêu ưu nhược điểm rồi.
+ Tại lớp tập huấn họ làm ngon lành.
+ Tháng sau mình đi sửa máy cho một trong số giáo viên đó thì mình thấy họ vẫn sử dụng IE :D . Hỏi lý do vì sao thì nhận được câu trả lời là: Khi mua máy tính họ cài đặt cho IE nên vẫn sử dụng cho tiện mất công chi mà cài đi cài lại. ^:)^
Thế là thôi. Xin thua.
#76746 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 01 Tháng 01 2011 , 22:06
Đúng là những con người của thế hệ cũ, thay đổi được họ là một điều quá khó

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/