Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Modules Bài viết mới nhất
Tải về các Module
Chia sẻ các loại modules tích hợp thêm cho NukeViet 3.x  156 Chủ đề   5,141 Bài viết
Re: Module lịch công tác
gửi bởi suthi
21:41 29/08/2019
Modules
 7 Chủ đề   18 Bài viết
Re: Khắc phục lỗi Module Laws (Module quản lý văn bản).
gửi bởi giaiphap
04:37 28/04/2016
Chủ đề Bài viết mới nhất
Modules Newsletter
gửi bởi nguoiabcd  07:51 30/08/2010  1 Bài viết   1285 Lượt xem
gửi bởi vominhhoang
13:29 01/09/2010
Chuyển block tin tức sang bên phải
gửi bởi noname73  05:35 31/08/2010  2 Bài viết   1375 Lượt xem
gửi bởi noname73
12:38 31/08/2010
Module Twitter mạng xã hội
gửi bởi xman  00:49 24/05/2010  4 Bài viết   2378 Lượt xem
gửi bởi tu_ech
09:54 31/08/2010
Chủ đề mới về module Autonews cho nv3.0
gửi bởi trongnv89  23:46 28/08/2010  1 Bài viết   1475 Lượt xem
gửi bởi kahazazzu
16:37 30/08/2010
Module nào bạn mong mỏi nhất cho Nv3.0
gửi bởi conmatdo  12:05 02/08/2010  33 Bài viết   6392 Lượt xem
gửi bởi mrtokin
05:18 30/08/2010
Hướng dẫn sửa CSS trong Nukeviet3
gửi bởi hoctap333  10:19 28/08/2010  0 Bài viết   1099 Lượt xem
gửi bởi hoctap333
10:19 28/08/2010
Cách đưa modun top ve phía bên trái
gửi bởi xuantruong  17:05 24/08/2010  0 Bài viết   1074 Lượt xem
gửi bởi xuantruong
17:05 24/08/2010
Module Lịch Lễ Hội cho nukeviet3.006
gửi bởi Tuan0902454545  00:58 11/08/2010  1 Bài viết   1370 Lượt xem
gửi bởi interpoltrinh
01:40 24/08/2010
Xin mod tra cứu điểm HS cho NV3
gửi bởi linhbatinh  23:37 17/08/2010  4 Bài viết   1955 Lượt xem
gửi bởi chiphuc
20:36 23/08/2010
Block tin mới cho nuke3.0.6
gửi bởi linhaptech  01:50 15/08/2010  2 Bài viết   1750 Lượt xem
gửi bởi vuthao
11:15 16/08/2010
Đổi moudules mặc định
gửi bởi phuonghieu  07:25 16/08/2010  3 Bài viết   1380 Lượt xem
gửi bởi phuonghieu
08:55 16/08/2010
Xin module Shop cho nukeviet3.0
gửi bởi thienthandl  01:32 13/08/2010  3 Bài viết   2056 Lượt xem
gửi bởi cucgach
06:46 15/08/2010
Xin hướng dẫn tạo modules bán sim điện thoại
gửi bởi hoangtruong  05:12 13/08/2010  0 Bài viết   1232 Lượt xem
gửi bởi hoangtruong
05:12 13/08/2010
Góp ý module dowload NkeViet3.0
gửi bởi huetrang  07:23 11/08/2010  5 Bài viết   1470 Lượt xem
gửi bởi yeunukeviet
20:21 11/08/2010