Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Modules Bài viết mới nhất
Tải về các Module
Chia sẻ các loại modules tích hợp thêm cho NukeViet 3.x  156 Chủ đề   5,141 Bài viết
Re: Module lịch công tác
gửi bởi suthi
21:41 29/08/2019
Modules
 7 Chủ đề   18 Bài viết
Re: Khắc phục lỗi Module Laws (Module quản lý văn bản).
gửi bởi giaiphap
04:37 28/04/2016
Chủ đề Bài viết mới nhất
Không thấy báo lỗi cú pháp PHP và làm sao để sài ajax
gửi bởi hoanghai27  02:00 14/09/2010  3 Bài viết   2026 Lượt xem
gửi bởi hoandateh
05:10 18/09/2010
xin mod seo cho nv3
gửi bởi anhkhuong  04:44 07/09/2010  7 Bài viết   2045 Lượt xem
gửi bởi kudomt
10:59 16/09/2010
xin các pro chỉ giáo cho
gửi bởi tuan1090  14:40 14/09/2010  2 Bài viết   1029 Lượt xem
gửi bởi tuan1090
01:57 15/09/2010
Mong các bạn giúp phần này
gửi bởi nnhlinh  22:38 12/09/2010  5 Bài viết   1498 Lượt xem
gửi bởi haingocdn
12:25 13/09/2010
Mong các bạn giúp phần này
gửi bởi nnhlinh  22:38 12/09/2010  5 Bài viết   305 Lượt xem
gửi bởi haingocdn
12:25 13/09/2010
modules tkbgv có xung đột gì?
gửi bởi cuong880  10:02 10/09/2010  2 Bài viết   1222 Lượt xem
gửi bởi cuong880
00:56 12/09/2010
Xin hướng dẫn cách phát triển Module Search
gửi bởi namnhvp  13:10 11/09/2010  0 Bài viết   829 Lượt xem
gửi bởi namnhvp
13:10 11/09/2010
Bất tiện khi cần cập nhật chỉnh sửa bài viết modun News
gửi bởi nnhlinh  11:07 10/09/2010  6 Bài viết   1321 Lượt xem
gửi bởi quangpc
08:33 11/09/2010
Tạo link cho panner như thế nào ?
gửi bởi lovehacao  21:18 08/09/2010  0 Bài viết   1138 Lượt xem
gửi bởi lovehacao
21:18 08/09/2010
Tạo link cho panner như thế nào ?
gửi bởi lovehacao  21:18 08/09/2010  0 Bài viết   379 Lượt xem
gửi bởi lovehacao
21:18 08/09/2010
Cho mình hỏi một vài tham số !
gửi bởi lovehacao  04:58 08/09/2010  1 Bài viết   1129 Lượt xem
gửi bởi xman
06:19 08/09/2010
module headlile
gửi bởi makelove  05:07 06/09/2010  5 Bài viết   1697 Lượt xem
gửi bởi makelove
21:54 06/09/2010
Giúp em sửa modules news
gửi bởi binbin3208  23:30 19/08/2010  2 Bài viết   1307 Lượt xem
gửi bởi tranchut
07:21 05/09/2010
Giúp em sửa modules news
gửi bởi binbin3208  23:30 19/08/2010  2 Bài viết   493 Lượt xem
gửi bởi tranchut
07:21 05/09/2010
Cho hỏi Modules Shop Sử dụng cho 3.0 có ko các bạn?
gửi bởi dieptanthanh  05:23 31/08/2010  1 Bài viết   964 Lượt xem
gửi bởi lungchung
11:03 04/09/2010