Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Modules Bài viết mới nhất
Tải về các Module
Chia sẻ các loại modules tích hợp thêm cho NukeViet 3.x  156 Chủ đề   5,140 Bài viết
Re: Share các bạn module danh sách cán bộ
gửi bởi ndthanh29
23:15 14/07/2018
Modules
 7 Chủ đề   18 Bài viết
Re: Khắc phục lỗi Module Laws (Module quản lý văn bản).
gửi bởi giaiphap
04:37 28/04/2016
Chủ đề Bài viết mới nhất
Cần giúp hiển thị sản chi tiết sản phẩm ở module shop
gửi bởi quan100157  11:48 10/10/2013  2 Bài viết   5719 Lượt xem
gửi bởi babatn
09:22 26/03/2016
Xin hướng dẫn chèn quảng cáo adsense
gửi bởi lyhuutrong  22:36 13/01/2016  0 Bài viết   3728 Lượt xem
gửi bởi lyhuutrong
22:36 13/01/2016
Giúp module quản lý khách hàng và tính tiền
gửi bởi napoleong023  09:47 06/11/2015  2 Bài viết   4233 Lượt xem
gửi bởi dienthaitoan
12:48 23/12/2015
Module quản lý công việc được chỉnh sửa từ Lịch công tác
gửi bởi truongdai  06:46 02/08/2013  4 Bài viết   6608 Lượt xem
gửi bởi xuanmanh2407
00:31 12/12/2015
Hiện thị nội dung bài viết ngay trong modul tin tức
gửi bởi abcls  12:38 17/11/2015  4 Bài viết   3880 Lượt xem
gửi bởi abcls
10:49 18/11/2015
Lỗi không thiết lập được modle
gửi bởi gdptthuanan010  08:13 05/11/2015  0 Bài viết   3558 Lượt xem
gửi bởi gdptthuanan010
08:13 05/11/2015
Module ảo tùy biến độc lập với module thật
gửi bởi siliconviet  00:47 29/10/2015  1 Bài viết   3385 Lượt xem
gửi bởi anhyeuviolet
20:15 29/10/2015
Hướng dẫn bỏ yêu cầu đăng nhập khi đặt hàng
gửi bởi myhanh03  06:01 08/08/2013  7 Bài viết   4292 Lượt xem
gửi bởi aiquoc
23:56 28/10/2015
Đóng gói 1 block
gửi bởi haythe  08:17 12/12/2013  3 Bài viết   3532 Lượt xem
gửi bởi xeonline
07:44 25/10/2015
Xin giúp đỡ code import dữ liệu từ file .xml
gửi bởi jackychan1611  04:19 14/10/2015  4 Bài viết   2696 Lượt xem
gửi bởi jackychan1611
02:19 23/10/2015
Xin slide show ảnh chạy ngang
gửi bởi accounts260982  23:35 07/10/2015  0 Bài viết   2766 Lượt xem
gửi bởi accounts260982
23:35 07/10/2015
Module Google Map
gửi bởi zairo  05:49 10/11/2011  16 Bài viết   5351 Lượt xem
gửi bởi quoctoanpc84
00:40 06/10/2015
thêm hình ảnh vào các link của module menu
gửi bởi jfk2000  22:01 11/08/2015  5 Bài viết   1467 Lượt xem
gửi bởi anhcoo
10:21 13/08/2015
Hỏi chuyển ký tự chuỗi về ký tự đặc biệt trong module news?
gửi bởi conguyenict  22:59 27/07/2015  8 Bài viết   1696 Lượt xem
gửi bởi conguyenict
21:57 05/08/2015
module web
gửi bởi haiduongdt  09:30 28/07/2015  5 Bài viết   1697 Lượt xem
gửi bởi nhungoc146n
03:45 31/07/2015