#190475 gửi bởi phonggio12c
Ngày 31 Tháng 12 2018 , 01:42
Các bạn cho mình hỏi là mình muốn tạo 1 link menu cụ thể cho module thì làm ntn với
Ví dụ trong file viewcat_main_right.tpl của module news
mình chèn code ntn để nó hiện lên 1 đườg link là trag chủ cho module này
ví dụ:
Đây là trang chủ new (http://abc.com/news)
khi tạo module ảo cho news, ví dụ là: newwww, thì đườg link trên tự biến thành
Đây là trang chủ newwww (http://abc.com/newwww)
Mình ko biết sửa ntn
đại loại có ý tưởng là:

<a hreff="module_name">Đây là {MODULE_NAME} </a>

Mong các bạn giúp
#190484 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 01 2019 , 00:21
Code php là NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name

Khi bạn xuất ra tpl ví dụ $xtpl->assign('MODULE_NAME', NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name);

Thì nó tự ra link

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#190493 gửi bởi phonggio12c
Ngày 01 Tháng 01 2019 , 21:05
hoaquynhtim99 đã viết Code php là NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name

Khi bạn xuất ra tpl ví dụ $xtpl->assign('MODULE_NAME', NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name);

Thì nó tự ra link

Có thể giúp mình là thêm và sửa ở file nào được ko ạ
Trân thành cảm ơn bạn