Code chống copy

Chia sẻ:
#182667 gửi bởi haiduongdt
Ngày 07 Tháng 03 2017 , 07:06
Nghe nói sử dụng code chống copy sẽ bị tuột SEO và khó khăn trong quá trình các coder hỗ trợ nên mình đã loại bỏ code chống copy, nhưng khổ nỗi đã loại bỏ code và xóa cache nhưng website vẫn không có hiệu lực @@
Cao nhân giúp mình với
Website: https://bachngochaiduong.org

Bạch Ngọc Hải Dương
Email: haiduongbachngoc@gmail.com
#182674 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 07 Tháng 03 2017 , 19:28
Còn sót cái mớ:
<script>if(window.top!==window.self){document.write="";window.top.location=window.self.location;setTimeout(function(){document.body.innerHTML=""},1);window.self.onload=function(){document.body.innerHTML=""}};</script>
Tìm header footer xoá hết đi bạn.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#182843 gửi bởi yuti
Ngày 15 Tháng 03 2017 , 14:42
Dòng ngay chỗ body,
< body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false" >

Vì chưa phải là thành viên chính thức nên lần trước viết trả lời, admin ko duyệt cho hiển thị đầy đủ nội dung của mình =))

:)
#182872 gửi bởi haiduongdt
Ngày 16 Tháng 03 2017 , 13:03
yuti đã viết Dòng ngay chỗ body,
< body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false" >

Vì chưa phải là thành viên chính thức nên lần trước viết trả lời, admin ko duyệt cho hiển thị đầy đủ nội dung của mình =))

=)) giờ thành chính thức rồi tung hoành dạo chơi forum =))


Bạch Ngọc Hải Dương
Email: haiduongbachngoc@gmail.com