#190870 gửi bởi duy13
Ngày 20 Tháng 03 2019 , 04:47
Tình hình là mình sử dụng Nukeviet thông qua một Reverse proxy trung gian, đoại loại như kiểu nginx proxy apache, nginx proxy litespeed,... mà một số control panel hoặc hệ thống vẫn hay setup như vậy VestaCP, cPanel, Plesk... Vấn đề của việc sử dụng các panel hosting này chính là Nukeviet nhận dạng sai port (thấy trong phần "Các biến tiền định"):
$_SERVER['SERVER_PORT'] 8080

Ví dụ nginx proxy apache, apache chạy ở port bất kỳ ví dụ 8080 còn nginx chạy ở port 80 reverse proxy trung gian vào port 8080 của apache, Nukeviet lại nhận diện port 8080 là đường vào homesite , ví dụ domain: http://nukeviet.vn:8080
Thế là trong index home site lại có mã:Mò mãi mà hình như Nukeviet không có chức năng edit custom được những thông số đó, ví dụ như Wordpress chúng ta có thể config như thế trong wp-config.php
define( 'WP_HOME', 'http://example.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com' );

Có ai giúp mình với
#190872 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 03 2019 , 11:18
NukeViet không cho custom các thông số đó, nó lấy từ $_SERVER['SERVER_PORT'] của server. Nếu giá trị không phải là 80 hoặc 443 thì nó sẽ có số đuôi ở phía sau.

Bạn cần sửa thì sửa tại dòng https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet4.3/includes/mainfile.php#L36 ,

Đưa giá trị $server_port = ''; và note lại sau này cập nhật phiên bản đề chạy.

NukeViet đã từng dùng triển khai rất nhiều hệ thống khác nhau có cả proxy tuy nhiên chưa gặp trường hợp phải khống chế thủ công port như vậy, cơ bản là cách cấu hình server của bạn.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com