Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#148993 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 08 Tháng 11 2013 , 01:50
Bạn mở theme đang dùng/modules/news/detail.tpl

Xóa đoạn sau :
Mã: Chọn hết
<p style="text-align: center;">
<em>{DETAIL.image.note}</em>
</p>

Trong file này có đến 2 dòng
<em>{DETAIL.image.note}</em>


Muốn thì bạn xóa cả 2 thì nó sẽ biến mất ! :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/