#177106 gửi bởi ghetghe
Ngày 22 Tháng 05 2016 , 22:19
Nguyễn Đình Báu đã viết:Ý bạn là chống copy như trang này à: http://canonvietnam.tk :D, dùng javascript đi bạn ;)
Đúng rồi bạn. bạn chỉ giúp mình với.
#177138 gửi bởi hunterlovevnvnn
Ngày 23 Tháng 05 2016 , 23:21
Bạn chèn đoạn javascript này vào nhé:

<script language="javascript">
document.onselectstart=new Function('return false');
function ds(e){return false;}
function ra(){return true;}
document.onmousedown=ds;
document.onclick=ra;
document.oncontextmenu = function (){ return false};
</script>