#184860 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 07 Tháng 06 2017 , 04:49
@-) @-) @-) @-) @-)

Gửi phản hồi
Sửa lần cuối bởi ngoctuan.svc vào Ngày 07 Tháng 06 2017 , 04:53, với tổng số 1 lần sửa.

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Sieu Viet trading service & equiment Co.,Ltd
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 3.995.3229
Website: http://sieuviethn.com.vn
#184871 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 07 Tháng 06 2017 , 22:17
Thanks B

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Sieu Viet trading service & equiment Co.,Ltd
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 3.995.3229
Website: http://sieuviethn.com.vn