#172030 gửi bởi quanlybanhang
Ngày 28 Tháng 08 2015 , 00:34
Các bạn cho mình hỏi

http://phanmemmavach.com/index.php/shops/Phan-mem.html

Như ở link trên mình muốn bỏ hiện đoạn index.php/shops đi

và muốn nó hiện thành http://phanmemmavach.com/Phan-mem.html

Thì làm như thế nào. Mình cũng đã kích hoạt chức năng tối ưu site trong quản trị nhưng mà vẫn không được
#172033 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 28 Tháng 08 2015 , 02:21
Tối ưu site ko liên quan tới cấu trúc URL.
Nếu bạn dùng NV 3.x, bạn bỏ được index.php.
Nếu bạn dùng NV 4.x, bạn bỏ thêm được shops.

Yêu cầu là hosting của bạn phải hỗ trợ rewrite ( .htaccess )

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/