#148457 gửi bởi jbthanhky
Ngày 28 Tháng 10 2013 , 23:40
trong bản demo của mình thì không cho phép tự đăng ký thành viên mới, chỉ có cấp phát tài khoản admin hỗ trợ cho một số người có quyền up bài viết. mình muốn lúc đăng nhập xong thì có một link cho phép thành viên đó nhảy vào trang quản trị để đăng bài. ngoài ra bỏ hết mấy cái như đăng nhập bằng openid, google... mong các bác giúp đỡ
#148484 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 29 Tháng 10 2013 , 06:23
1.mình muốn lúc đăng nhập xong thì có một link cho phép thành viên đó nhảy vào trang quản trị để đăng bài :
- muốn thành viên nhảy vào trang quản trị bạn cần cấp quyền quản trị cho thành viên đó.sau đó cho đưa link acp cho thành viển đó để đăng nhập.
2.bỏ hết mấy cái như đăng nhập bằng openid, google :
-cậu mở file block.login.tpl nằm trong theme/themecuaban/modules/users
tìm và xóa :
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: openid -->
<div style="padding-top:10px;">
<label>
<img style="margin-right:3px;vertical-align:middle;" alt="{LANG.openid_login}" title="{LANG.openid_login}" src="{OPENID_IMG_SRC}" width="{OPENID_IMG_WIDTH}" height="{OPENID_IMG_HEIGHT}" /> {LANG.openid_login}
</label>
<!-- BEGIN: server -->
<a class="forgot fl" title="{OPENID.title}" href="{OPENID.href}"><img style="margin-right:3px;vertical-align:middle;" alt="{OPENID.title}" title="{OPENID.title}" src="{OPENID.img_src}" width="{OPENID.img_width}" height="{OPENID.img_height}" /> {OPENID.title}</a>
<!-- END: server -->
</div>
<!-- END: openid -->

-tiếp cậu mở file login.tpl nằm trong theme/themecuaban/modules/users
tìm và xóa :
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: openid -->

<div style="margin:20px;">

<img style="margin-left:10px;vertical-align:middle;" alt="{LANG.openid_login}" title="{LANG.openid_login}" src="{OPENID_IMG_SRC}" width="{OPENID_IMG_WIDTH}" height="{OPENID_IMG_HEIGHT}" />

<div style="margin-bottom:10px;">

{DATA.openid_info}

</div>

<!-- BEGIN: server -->

<a href="{OPENID.href}"><img style="margin-left: 10px;margin-right:2px;vertical-align:middle;" alt="{OPENID.title}" title="{OPENID.title}" src="{OPENID.img_src}" width="{OPENID.img_width}" height="{OPENID.img_height}" />{OPENID.title}</a>

<!-- END: server -->

</div>

<!-- END: openid -->

Làm được nhớ thank nhé !
#148495 gửi bởi higo123
Ngày 29 Tháng 10 2013 , 08:07
Trong phần cấu hình module :

1/ Ở dòng đầu tiên trong phần: "Hình thức đăng ký thành viên" chọn " Không cho đăng ký" thế là xong phần không cho đăng ký. Còn cấp phát quyền đăng thì cứ vào backend bằng link: domain.com/admin/ là được.

2/ Không muốn dùng các nhà cung cấp openID thì bỏ hết các dấu check đi là được
#188680 gửi bởi longnguyen
Ngày 10 Tháng 05 2018 , 08:52
Mình muốn tạo một block thành viên bên RIGHT-1, nhưng tạo xong thì cái cụm từ "đăng nhập với Google" bị lọt ra ngoài viềng của trang web. CHo mình hỏi cách chỉnh lại cho cum từ "đăng nhập với Google" vào giữa khung thành viên như thế nào? Cám ơn
Hình lỗi đây:
Lỗi form đăng nhập
Sửa lần cuối bởi longnguyen vào Ngày 11 Tháng 05 2018 , 21:30, với tổng số 1 lần sửa.
Nguyên nhân: Do không có chỗ tải ảnh minh họa trong phần trả lời. Trong phần này chưa có chỗ tải ảnh lên từ máy tính mà phải load anh lên một chỗ khác để lấy link.