#181090 gửi bởi haiphamkd
Ngày 01 Tháng 11 2016 , 04:21
Chào các bạn!

Mình muốn chỉnh sửa nội dung và đường dẫn ở menu block_category nhưng không biết sửa ở đâu.
Rất mong được các bạn giúp đỡ!
Links ảnh: http://www.upsieutoc.com/image/5eWcG
#181154 gửi bởi haiphamkd
Ngày 06 Tháng 11 2016 , 21:33
Chào bạn!
Ví dụ menu trong hình Sản phẩm tương ứng với đường dẫn của nó: domain/San-pham. Mình muốn sửa Sản phẩm thành Abc và đường dẫn domain/Abc thì phải sửa ở đâu?
Xin cảm ơn!