#68702 gửi bởi thienhanh922
Ngày 13 Tháng 10 2010 , 15:12
Tình hình là em chỉnh sửa Module để thêm các trường như số chứng minh thư, số điện thoại,... để cho người dùng đăng ký nhập vào:
Đây là hình bản đăng ký thành công:
Hình ảnh
Và trong admin cũng thành công:
Hình ảnh
Chỉ mỗi thành viên đăng nhập vào thì nó không hiển thị: ví dụ mã số của bạn trong admin thì thấy 555, nhưng thành viên đăng nhập vào chỉ thấy mã số của bạn, còn 555 không nhìn thấy, nhờ đội code cho em biết phải edit file nào nữa ạh.
Hình không hiển thị:
Hình ảnh