#181391 gửi bởi atm919
Ngày 19 Tháng 11 2016 , 11:08
Tình hình là mình đã tìm và thử trong css nhưng không biết nó phải chỉnh như thế nào? Nhờ các bạn chỉ giúp mình cách chỉnh nội dung của module laws nằm ở vị trí căn giữa như hình file đính kèm với!
Cảm ơn nhiều!
Đính kèm
(156.87 KB) Đã tải về 103 lần
Sửa lần cuối bởi atm919 vào Ngày 19 Tháng 11 2016 , 11:13, với tổng số 2 lần sửa.

http://ketoandata.com - Chia sẻ kiến thức và hỗ trợ kế toán tài chính Việt Nam
#181394 gửi bởi atm919
Ngày 20 Tháng 11 2016 , 06:05
hoaquynhtim99 đã viết Bạn thêm vào laws.css giá trị thế này
table.table td { vertical-align:middle;}

Thanks hoaquynhtim99. Mình đã thêm vào laws.css như dưới nhưng vẫn không được! demo: http://ketoandata.com/laws/

h3.subtitle{
font-size: 20px;
line-height: 25px;
margin-bottom: 5px;
padding-top: 10px;
margin-top: 0px;
color:#02659d;
}

a#btn-search{
display: block;
font-size: 12px;
margin-top: 7px;
}
table.table td{
vertical-align:middle;
}

Sửa lần cuối bởi atm919 vào Ngày 20 Tháng 11 2016 , 06:09, với tổng số 1 lần sửa.

http://ketoandata.com - Chia sẻ kiến thức và hỗ trợ kế toán tài chính Việt Nam