Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#174616 gửi bởi thucvinharc
Ngày 24 Tháng 12 2015 , 03:03
Theo yêu cầu của bác Huệ Thiện mình nâng cấp block_ngoisao_dot_net_slider của bác hoaquynhtim99 lên bảng 4.23.

Nay chia sẽ cho bạn nào cần dùng

Demo: http://tieplua.net

File:
block-ngoisao-new-nv4.23.zip


Hướng dẫn cài đặt:

Giải nén và copy thư mục vào các thư mục tương ứng trên site của bạn.
Đính kèm
(5.91 KB) Đã tải về 24 lần

----
THIẾT KẾ WEB SEO WEB

Thông tin liên hệ: Lê Thúc Vinh

Địa chỉ: 30A Trần Văn Ơn - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0963 027 720 ;
E-mail: tieplua.net@gmail.com | thucvinh_arc@yahoo.com.vn