#195316 gửi bởi lpmau
Ngày 21 Tháng 01 2021 , 03:40
Mình vừa tích hợp được phpbb3 vào nukeviet 4.4 có một số vấn đề sau nhờ mọi người chỉ giúp
1. Mình không thây đổi được điều khoản đăng ký thành viên
2. them mod thành viên có thể viết bài trông diễn dàn như blog
nhờ mọi người giúp