#90315 gửi bởi billygoat
Ngày 05 Tháng 07 2011 , 10:00
Thấy VNexpress.net có cái banner đơn giản nhưng khá bắt mắt với một số người trầm tính.
Thích quá nhưng thử làm rồi, thay bằng flash, thì mất logo, mà chẳng biết cách căn cho nó chính giữa trang
Nên nhờ các Bro hướng dẫn làm cái banner giống phong cách vnexpress.net (cái dile flash thì em có rồi) :-

Thanks
Đính kèm
(90.86 KB) Đã tải về 537 lần

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#90340 gửi bởi billygoat
Ngày 05 Tháng 07 2011 , 20:35
BILLYGOAT đã viết:Thấy VNexpress.net có cái banner đơn giản nhưng khá bắt mắt với một số người trầm tính.
Thích quá nhưng thử làm rồi, thay bằng flash, thì mất logo, mà chẳng biết cách căn cho nó chính giữa trang
Nên nhờ các Bro hướng dẫn làm cái banner giống phong cách vnexpress.net (cái dile flash thì em có rồi) :-

Thanks

Cái ý kiến ở đây là nhờ các Bro giúp setup dùm cái layout, ở thằng header để em làm giốnng vnexpress về bố cục
Thanks

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#92322 gửi bởi billygoat
Ngày 26 Tháng 07 2011 , 10:20
hungcuong002 đã viết:Bác sửa file head.tpl để chèn flash vào banner thế nào chỉ em với. Em sửa mãi mà hok được chán quá. Hic

Của bạn đây :
Mở header.tpl them đoạn sau (đoạn in đậm)

<div id="container">
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
<div id="header1">
<div style="float:right">
</body>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="370" height="90">
<param name="movie" value="themes/default/images/banner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="themes/default/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="370" height="90" /></object>
</div>


1. Cái đoạn này là tạo file cho flash chạy nhé - nếu cần thì bạn có search trên diễn đàn nhiều kiểu lắm - đôi khi cái của mình nó ko chạy cho bạn
2. Đã thay tên header = header1 (quan tâm1) như trên (chỉ cần copy nguyên văn là ok) sau đó sử link đến flash của bạn thui
3. ghi nhớ là file flash này nhỏ thôi nằm bên phải (<div style="float:right">) (quan tâm2) trên góc - dùm trang trí
4. sữa temple.css như sau:

#header1 { /*gang them header1 - sua them hearder them flash ngay sau logo - giu logo nguyen*/
background-color: #fffff;
height: 91px;
position: relative;

Xem demo nè - mới làm xong đó : http://hoasenvang.com.vn

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#92452 gửi bởi billygoat
Ngày 27 Tháng 07 2011 , 22:52
hungcuong002 đã viết:Cái module chạy sản phẩm của cậu hay ghê. Có thể share cho tớ với được ko? Nếu được bạn gửi qua mail cho tớ với nhé:hungcuong002@gmail.com
Thanks bạn nhìu!!!

Hi,
Là cái nào vậy? bạn nói rõ dc không? cho minh xem trang web demo của bạn luôn để hướng dẫn nhé - share for fun - thanks Nukeviet :x

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#92600 gửi bởi ngvinhdn
Ngày 29 Tháng 07 2011 , 06:02
BILLYGOAT đã viết:
hungcuong002 đã viết:Bác sửa file head.tpl để chèn flash vào banner thế nào chỉ em với. Em sửa mãi mà hok được chán quá. Hic

Của bạn đây :
Mở header.tpl them đoạn sau (đoạn in đậm)

<div id="container">
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
<div id="header1">
<div style="float:right">
</body>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="370" height="90">
<param name="movie" value="themes/default/images/banner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="themes/default/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="370" height="90" /></object>
</div>


1. Cái đoạn này là tạo file cho flash chạy nhé - nếu cần thì bạn có search trên diễn đàn nhiều kiểu lắm - đôi khi cái của mình nó ko chạy cho bạn
2. Đã thay tên header = header1 (quan tâm1) như trên (chỉ cần copy nguyên văn là ok) sau đó sử link đến flash của bạn thui
3. ghi nhớ là file flash này nhỏ thôi nằm bên phải (<div style="float:right">) (quan tâm2) trên góc - dùm trang trí
4. sữa temple.css như sau:

#header1 { /*gang them header1 - sua them hearder them flash ngay sau logo - giu logo nguyen*/
background-color: #fffff;
height: 91px;
position: relative;

Xem demo nè - mới làm xong đó : http://hoasenvang.com.vn

Mình thích cái Module hỗ trực tuyến của bạn, có thể cho mình xin hông
#92612 gửi bởi billygoat
Ngày 29 Tháng 07 2011 , 08:29
Hộ trợ trực tuyết

Code - HTML:

<p style="text-align: center;">
<br />
<span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<strong><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">Gọi nhanh : </span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);">[08] 35117799</span></strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp; &nbsp;<a href="ymsgr:sendim?saleman_cas"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=saleman_cas&amp;m=g&amp;t=2" /><br />
&nbsp;&nbsp; <b>Kinh doanh 1</b><br />
<br />
&nbsp;&nbsp; </a><a href="ymsgr:sendim?truongdiemhong"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=truongdiemhong&amp;m=g&amp;t=2" /><br />
&nbsp;&nbsp; <b>Kinh doanh 2</b></a></p>


<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="skype:saleman_cas?call"><img alt="My status" height="50" src="http://mystatus.skype.com/balloon/saleman_cas" style="border: none;" width="140" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://skype:saleman_cas?call"><span style="color:rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Kinh doanh 1</span></span></a></p>---> Orginall theo phien ban đó nhé:
{1} Yahoo thì bạn dùng bình thường - phải thay nick bạn nhé (sửa những chỗ bôi đen)
{2} Skype, phải đang ký để bên đó cấp cho bạn 1 mã nhúng HTML - rồi thay vào đoan code mà mình tách ra IN NGHIÊNG đó.

Chúc vui!

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org