#166442 gửi bởi xuanhaiinfo
Ngày 03 Tháng 02 2015 , 10:34
Xin các anh pro giúp em!
em đã cấu hình xampp chạy địa chỉ IP và Domain được rồi, nhưng chỉ chạy trực tiếp tại máy chủ đó. Khi dùng một máy khác chạy qua mạng LAN truy cập địa chỉ IP máy chủ vẫn chạy bình thường (http://IP máy chủ) nhưng Domain thì không được (http://domain). ANh nào biết chỉ giúp em với, em đang rất cần.
Cảm cơm các anh trước!
#166457 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 03 Tháng 02 2015 , 21:28
Máy khác thì bạn phải thêm vào file hosts
Kiểu như :
Mã: Chọn hết
192.168.10.123 news.local

Thì khi đó các máy khác nó mới chạy được chứ !

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#166468 gửi bởi xuanhaiinfo
Ngày 04 Tháng 02 2015 , 03:05
Em sửa File Host thì chạy tốt anh ạ. Nhưng có cách nào mà không cần phải sửa File Hosts của các máy khác không ạ. Vì nếu cơ quan nhiều máy mà cứ mỗi máy muốn vào lại phải sửa file Host thì không tiện. Trừ trường hợp là truy cập địa chỉ IP máy chủ.
#166470 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 04 Tháng 02 2015 , 03:10
Nếu vậy thì hệ thống LAN của bạn phải thông qua một DNS mà bạn cấu hình được, trong đó diễn dịch cái domain nội bộ đó sang IP máy chủ nội bộ :D
Mình biết tới đây thôi nhá ! ;))

Còn thì sửa hosts là tối ưu cho tình huống này. Bạn làm một cái Self-Extract hay một cái BAT sửa lại hosts nhanh là được mà.
Còn nếu dùng Windows server cho hệ thống rồi thì dễ làm hẳn :D

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/