#183290 gửi bởi vuthao
Ngày 30 Tháng 03 2017 , 09:32

Một số lưu ý khi dùng CloudFlare

1) Chế độ Development Mode

Mỗi khi bạn muốn sửa nội dung file CSS hay Javascript, bạn nên kích hoạt chế độ Development Mode để nó không lưu cache các file tĩnh và như vậy bạn mới thấy sự thay đổi. Chế độ này sẽ tự động bỏ đi sau 3 giờ


#183302 gửi bởi billygoat
Ngày 30 Tháng 03 2017 , 23:25
Đã làm qua Nukeviet V3.xx cả Cloudflare và CDN vietnam tóm lại là :
- với Cloudflare ta chỉ nên sử dụng chức năng CDN để ảnh và css/ JS load nhanh hơn khi sử dụng (Hosting tại Mỹ truy cập tại Việt Nam hoặc ngược lại) - nếu Hosting tại Việt Nam và các truy vấn đến từ các miền tại Việt Nam, tốt nhất quên Cloudflare đi. chạy chung region/ local chẳng có ý nghĩa gì.
- với CDN vietanm khuyến mại 100% gói mua, có 3 data-center (hcm / dn / hn) cũng tương tự Cloudflare (Hosting tại Mỹ truy cập tại Việt Nam hoặc ngược lại)
- với Cloudflare có tính năng hay đó là Free SSL shared certificated - tích hợp cho những ai thích vọc, chứ hàng Free thì có "Let's Encrypt" rồi trông các Linux-control hầu hết được tích hợp free cho dùng free và gia hạn cũng free nốt (nukeviet đang dùng)
- với Cloudflare có chức năng DNS rất hay và hiện có nhiều blogger việt dùng phổ biến (với hầu hết các domain-provider có cấu hình DNS chậm như rùa vì thế DNS trung gian sẽ tiết kiệm thời gian cấu hình và onlive)

* mà nói cho vui nhé - Comodo PositiveSSL và Comodo PositiveSSL UCC/SAN rẻ như cho vậy mà Nukeviet sái hàng Free, hạn chế hiện thị trên các other-browser và không hề có bảo hiểm trách nhiệm và nhìn thấy sao sao ta !!!

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org