#192200 gửi bởi blackrose
Ngày 10 Tháng 10 2019 , 00:20
Mình cấu hình SMTP dùng mail của Zoho để có thể gửi thư theo tên miền, không bật chức năng xác thực 2 bước:
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi: smtp.zoho.com
Cổng gửi mail:465
Sử dụng Xác thực:SSL
Ssl verify peer: yes
Ssl verify name peer: yes
Tên tài khoản: tenhopthu@tenmien.vn
Mật khẩu: matkhauhopthu

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#192220 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 12 Tháng 10 2019 , 09:18
blackrose đã viết Mình cấu hình SMTP dùng mail của Zoho để có thể gửi thư theo tên miền, không bật chức năng xác thực 2 bước:
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi: smtp.zoho.com
Cổng gửi mail:465
Sử dụng Xác thực:SSL
Ssl verify peer: yes
Ssl verify name peer: yes
Tên tài khoản: tenhopthu@tenmien.vn
Mật khẩu: matkhauhopthu

Email của bạn là email theo tên miền à bạn


Tel: 0985229635
#192226 gửi bởi blackrose
Ngày 13 Tháng 10 2019 , 23:47
Mình đã kiểm tra các mục đúng hết. Cuối dùng là gọi cho bên hosting hóa ra họ đóng SMTP, yêu cầu mở cổng SMTP là xong hết rồi ạ. MnyTks.

(Quản trị viên đóng và xóa giúp chủ đề này)

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#192227 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 14 Tháng 10 2019 , 01:31
blackrose đã viết Mình đã kiểm tra các mục đúng hết. Cuối dùng là gọi cho bên hosting hóa ra họ đóng SMTP, yêu cầu mở cổng SMTP là xong hết rồi ạ. MnyTks.

(Quản trị viên đóng và xóa giúp chủ đề này)

:D :D đóng thì đc chứ xóa thì ng khác gặp lỗi tương tự lấy tư liệu đâu mà tham khảo.


Tel: 0985229635