#187913 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 12 Tháng 02 2018 , 21:43
dongly đã viết
alo

vậy bạn vào mục install tìm thư mục update và file update.php xóa đi nhé, coi ở gói cập nhật là biết chính xác thư mục và file cần xóa


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187914 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 02 2018 , 08:04
A thịnh nhầm rồi nha, xóa file update_data.php chứ không phải file update.php

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.