#40247 gửi bởi laser
Ngày 31 Tháng 07 2009 , 08:12
Bài viết: Hướng dẫn kiếm tiền trên mạng 2009 hấp dẫn và uy tín 100%.
Thành viên: lipking7
Vi phạm: Spam 2 bài hdẫn kiếm tiền = Cashfiesta
Mức độ vi phạm: 2
Lần thứ: 1
Hình thức xử lý: Nhắc nhở Cảnh cáo & xóa bài viết.
Lời nhắn tới thành viên: Nếu còn gửi bài kiểu này nữa sẽ bị bannick.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!