#39540 gửi bởi laser
Ngày 22 Tháng 07 2009 , 09:38
Bài viết:
Thành viên: kdichvu
Vi phạm: Spam bài + Gửi không đúng chỗ
Mức độ: 3
Hình thức xử lý: Nhắc nhở + Cảnh cáo.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!