#33300 gửi bởi xman
Ngày 18 Tháng 05 2009 , 00:08
Bài viết: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=5805 và 1 vài bài viết tương tự khác
Thành viên: border
Vi phạm: Từ ngữ thiếu văn hóa
Mức độ vi phạm: 4
Lần thứ: 1
hình thức xử lý:Cảnh cáo. Cấm truy cập diễn đàn trong 3 ngày
Lời nhắn tới thành viên: dùng từ ngữ có văn hóa và phải biết kiềm chế

http://www.thamtunamviet.com - Dịch vụ thám tử tư Việt Nam http://www.thegioimanguon.com - Thế giới mã nguồn