Nội quy chuyên mục: Đây không phải mục support. Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến code đang phát triển tại [url14qaivcv]http//code.nukeviet.vn[/url14qaivcv] và các vấn đề tồn tại cũng như đề xuất cải tiến hệ thống.
#142030 gửi bởi quan100157
Ngày 01 Tháng 08 2013 , 00:59
Tình hình là trang web của em tạo chủ yếu dùng để kinh doanh phần mềm, nên đa phần khách hàng chỉ điện thoại liên hệ, còn trang web chỉ quản bá giới thiệu sản phẩm nên ko cần chức năng đặt hàng đó, vậy nên các anh cho em hỏi là làm thế nào để mình tắt chức năng hoặc xoá nó đi
Hình ảnh
trang web của em là chuongtrinhaccess.p.ht
Mong các anh giúp đỡ em xin cảm ơn rất nhiều
#142062 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 08 2013 , 09:38
Lúc thêm sản phẩm nhìn sang bên phải có cái Hiển thị giá sản phẩm, bỏ cái đó đi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#142635 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 08 2013 , 11:25
Cái đó thì bạn phải can thiệp vào code thôi, nhiều chỗ quá hông kể hết được

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#143033 gửi bởi myhanh03
Ngày 10 Tháng 08 2013 , 04:20
Hướng dẫn bạn bỏ một số chức năng khi xem chi tiết sản phẩm cúa module shop
11.png

1. Hiển thị Giá liên hệ:
Mở file detai.tpl
xóa từ dòng 33
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: price -->

đến dòng 69:
Mã: Chọn hết
<p>

<b>{LANG.title_source}:</b> {title_source}

</p>

Thay vào đó là địa chỉ liên hệ của bạn.
2.Bỏ nút đặt hàng:
Xóa bỏ đoạn:
dòng 129:
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: order -->

đến dòng:149
Mã: Chọn hết
<!-- END: order -->

3. bỏ chức năng đăng nhập khi đặt hàngTrích:ConVoi
Mở file /modules/shops/funcs/order.php, tìm (dòng 11):
Xóa hoặc vô hiệu hóa đoạn:
Mã: Chọn hết
if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}

Xong nhấn f5 (nhớ anh cache nhé)
XONG!
Đính kèm
(78.73 KB) Đã tải về 75 lần
#173197 gửi bởi aiquoc
Ngày 13 Tháng 10 2015 , 08:57
myhanh03 đã viết:Hướng dẫn bạn bỏ một số chức năng khi xem chi tiết sản phẩm cúa module shop
11.png

1. Hiển thị Giá liên hệ:
Mở file detai.tpl
xóa từ dòng 33
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: price -->

đến dòng 69:
Mã: Chọn hết
<p>

<b>{LANG.title_source}:</b> {title_source}

</p>

Thay vào đó là địa chỉ liên hệ của bạn.
2.Bỏ nút đặt hàng:
Xóa bỏ đoạn:
dòng 129:
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: order -->

đến dòng:149
Mã: Chọn hết
<!-- END: order -->

3. bỏ chức năng đăng nhập khi đặt hàngTrích:ConVoi
Mở file /modules/shops/funcs/order.php, tìm (dòng 11):
Xóa hoặc vô hiệu hóa đoạn:
Mã: Chọn hết
if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}

Xong nhấn f5 (nhớ anh cache nhé)
XONG!


Bạn ơi! Giúp mình thêm tình năng tự động tính phí vận chuyển như http://zanado.com/onepagecheckout/ với. Có thể pm mình : aiquocst@gmail.com

http://forumseafood.com