Nội quy chuyên mục: Đây không phải mục support. Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến code đang phát triển tại [url14qaivcv]http//code.nukeviet.vn[/url14qaivcv] và các vấn đề tồn tại cũng như đề xuất cải tiến hệ thống.
#185455 gửi bởi thangvi040289
Ngày 12 Tháng 07 2017 , 11:16
aiquoc đã viết
myhanh03 đã viết:Hướng dẫn bạn bỏ một số chức năng khi xem chi tiết sản phẩm cúa module shop
11.png

1. Hiển thị Giá liên hệ:
Mở file detai.tpl
xóa từ dòng 33 Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: price -->
đến dòng 69: Mã: Chọn hết <p>

<b>{LANG.title_source}:</b> {title_source}

</p>

Thay vào đó là địa chỉ liên hệ của bạn.
2.Bỏ nút đặt hàng:
Xóa bỏ đoạn:
dòng 129: Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: order -->
đến dòng:149 Mã: Chọn hết <!-- END: order -->
3. bỏ chức năng đăng nhập khi đặt hàngTrích:ConVoi
Mở file /modules/shops/funcs/order.php, tìm (dòng 11):
Xóa hoặc vô hiệu hóa đoạn: Mã: Chọn hết if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}

Xong nhấn f5 (nhớ anh cache nhé)
XONG!


Bạn ơi! Giúp mình thêm tình năng tự động tính phí vận chuyển như http://zanado.com/onepagecheckout/ với. Có thể pm mình : aiquocst@gmail.com

ban oi ,cho mình hỏi,nếu minh muốn khi ấn nút đăth hàng thì se chuyển thẳng đến tran chi tiết đơn hàng mà khong cần phải chọn giỏ hàng thì mới xem được chi tiêt đơn hàng, help me,

#185456 gửi bởi thangvi040289
Ngày 12 Tháng 07 2017 , 11:17
myhanh03 đã viết Hướng dẫn bạn bỏ một số chức năng khi xem chi tiết sản phẩm cúa module shop
11.png

1. Hiển thị Giá liên hệ:
Mở file detai.tpl
xóa từ dòng 33 Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: price -->
đến dòng 69: Mã: Chọn hết <p>

<b>{LANG.title_source}:</b> {title_source}

</p>

Thay vào đó là địa chỉ liên hệ của bạn.
2.Bỏ nút đặt hàng:
Xóa bỏ đoạn:
dòng 129: Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: order -->
đến dòng:149 Mã: Chọn hết <!-- END: order -->
3. bỏ chức năng đăng nhập khi đặt hàngTrích:ConVoi
Mở file /modules/shops/funcs/order.php, tìm (dòng 11):
Xóa hoặc vô hiệu hóa đoạn: Mã: Chọn hết if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}

Xong nhấn f5 (nhớ anh cache nhé)
XONG!

aiquoc đã viết
myhanh03 đã viết:Hướng dẫn bạn bỏ một số chức năng khi xem chi tiết sản phẩm cúa module shop
11.png

1. Hiển thị Giá liên hệ:
Mở file detai.tpl
xóa từ dòng 33 Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: price -->
đến dòng 69: Mã: Chọn hết <p>

<b>{LANG.title_source}:</b> {title_source}

</p>

Thay vào đó là địa chỉ liên hệ của bạn.
2.Bỏ nút đặt hàng:
Xóa bỏ đoạn:
dòng 129: Mã: Chọn hết <!-- BEGIN: order -->
đến dòng:149 Mã: Chọn hết <!-- END: order -->
3. bỏ chức năng đăng nhập khi đặt hàngTrích:ConVoi
Mở file /modules/shops/funcs/order.php, tìm (dòng 11):
Xóa hoặc vô hiệu hóa đoạn: Mã: Chọn hết if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}

Xong nhấn f5 (nhớ anh cache nhé)
XONG!


Bạn ơi! Giúp mình thêm tình năng tự động tính phí vận chuyển như http://zanado.com/onepagecheckout/ với. Có thể pm mình : aiquocst@gmail.com

ban oi ,cho mình hỏi,nếu minh muốn khi ấn nút đăth hàng thì se chuyển thẳng đến tran chi tiết đơn hàng mà khong cần phải chọn giỏ hàng thì mới xem được chi tiêt đơn hàng, help me,