Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#147502 gửi bởi quan100157
Ngày 10 Tháng 10 2013 , 11:48
Tình hình là cái webshop của em ở phần xem chi tiết sản phẩm khi khích vào thì mục xem chi tiết nó không tự nhảy ra, giờ em muốn khi khách hàng vào xem chi tiết sản phẩm thì nó tự hiện ra luôn chứ ko phải đợi đến khi người xem kích vào mới mở, để làm cách này có bro nào biết xin chỉ giáo em xin cảm ơn rất nhiều. Hình ảnh