Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#192248 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 15 Tháng 10 2019 , 11:07
Nếu phiên bản cũ bạn kiểm tra lại hosting có thể hết dung lượng nên bị lỗi
Trường hợp khác kiểm tra lại chmod thư mục sess

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com