#194868 gửi bởi hoancntt
Ngày 04 Tháng 11 2020 , 03:22
Trong theme mobile mặc định thì modul shop chỉ hiện 1 cột hình ảnh, thông tin cho sản phẩm. Tuy nhiên mình muốn trong giao diện mobile này hiện 2 cột sản phẩm thì tìm mãi không ra. Nhờ các cao thủ nukeviet giúp đỡ.
Xin cảm ơn rất nhiều.
#194886 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 11 2020 , 22:25
Bạn sửa file themes/default/modules/shops/viewgird.tpl tìm col-sm-12 thay thành col-xs-12 col-sm-12

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com