#35160 gửi bởi laser
Ngày 03 Tháng 06 2009 , 12:13
Bài viết: Chương trình khuyến mại nhân đôi giá trị thẻ nạp của VIETTEL viewtopic.php?f=27&t=5866
Thành viên: ctkmviettel
Vi phạm: Spam diễn đàn bằng thông tin lừa đảo
Mức độ vi phạm: 55
Hình thức xử lý: bannick

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!