Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#180574 gửi bởi haoquang2010
Ngày 29 Tháng 09 2016 , 22:19
Mình đang sử dụng Nukeviet trên máy tính ban win7 cài AppServ, nay mình dựng 01 máy centOS 6.8 i386 và mình định chuyển toàn bộ Nukeviet mình đã design lên máy centOS này. nhưng không biết cần phải làm những bước gì. Anh chị nào có kinh nghiệm giúp mình. Thanks
#180595 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 09 2016 , 11:12

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com