#183015 gửi bởi thuatvk
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 03:34
Cài đến bước 5 báo lỗi này các bạn ơi. ai biết chỉ dùm


CẤU HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
Các thuộc tính * là bắt buộc
NHẬP THÔNG SỐ DATABASE GHI CHÚ
KIỂU DATABASE * MySQL 5.x / MariaDB SQLite 3 and SQLite 2 Mặc định sử dụng MySQL
TÊN HOST * Port: Tên host được xác định do nhà cung cấp hosting hoặc mặc định là localhost.
USERNAME * User name của database.
MẬT KHẨU Mật khẩu của username được phân quyền với database
TÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU* Một số hosting đặt tiếp đầu tố cho tên database bạn cần kiểm tra chính xác tên database.
TIẾP ĐẦU TỐ *
Error character set database