#159824 gửi bởi kimlonglee
Ngày 02 Tháng 08 2014 , 12:59
Cài đặt nukeviet3.4.02 và nukeviet 4.09 trên Localhost trong win 7 hoặc win 8 X64 bit với AppServ 2.5.1 và biến PC thành máy chủ .
Các bạn xem tại đây : viewtopic.php?f=127&t=32735
Nếu có gì sai sót mong thông cảm nhé =D>

Mình vì mọi người và mọi người vì mình .