#181052 gửi bởi luuquangduy
Ngày 31 Tháng 10 2016 , 02:33
Mình cài đặt module download thì bị báo lỗi "Host không thể tạo thư mục do safe mod on", mặc dù tìm trong file php.ini không có dòng cấu hình safe_mode nào cả. Hiện tại server mình đang dùng PHP Version 5.6.26
#181334 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 04:41
hosting của bạn có hỗ trợ hết không mới là quan trọng vì mình cũng mới gặp trường hợp là đăng nhập vào bị đẩy ra và nguyên do nhà cung cấp hosting chặn hàm base64 làm nó ko giải mã được pass cho đăng nhập

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/