#185747 gửi bởi trinhit2016
Ngày 27 Tháng 07 2017 , 12:23
Đơn vị mình có xài Website Nukeviet 3 tên host CWP.
Giờ giao cho mình quản trị.
Mình muốn giữ nguyên Website cũ và dùng Nukeviet 4 để cài đặt làm trang con cho từng bộ phận (Chạy trên cùng host, cùng domine).
Như vậy không biết có được không.
Rất mong mọi người chỉ bảo. (Mình đã làm thử mà không được) - Không hiểu tại sao luôn.
#185786 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 07 2017 , 23:51
Trên cùng host, cùng domain mà chạy 2 website thì mình cũng không biết làm sao luôn :-

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185851 gửi bởi anhcoo
Ngày 02 Tháng 08 2017 , 12:05
Bạn có thể làm theo kiểu tạo riêng module ảo cho từng bộ phận hoặc clone ngôn ngữ ra thành các web riêng cho đỡ nặng host, không cần tạo thêm thư mục và cài web mới đâu

Hosting www.hostingxanh.com