#186366 gửi bởi nguyenloiseo1
Ngày 01 Tháng 09 2017 , 07:08
"Mỗi máy tính sẽ được cung cấp 1 địa chỉ IP riêng của máy nếu cùng 1 địa chỉ IP click vào quảng cáo hơn 2 lần thì sẽ được tính chỉ là 1 lần"
Làm sao để đổi địa chỉ IP ạ