Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#161474 gửi bởi hoctap333
Ngày 24 Tháng 09 2014 , 13:29
$data['hoten'] = filter_text_input( 'hoten', 'post', '' );
$data['diachi'] = $nv_Request->get_string( 'diachi', 'post', '' );
$data['dienthoai'] = filter_text_input( 'dienthoai', 'post', '' );

MÌnh chưa rõ tại sao 2 biến mảng của trường "hoten, diachi" đều là biến xâu nhưng dùng hàm khác nhau (filter_text_input(), $nv_Request->get_string)
Mong các bạn chỉ giùm.
#161476 gửi bởi votuong
Ngày 24 Tháng 09 2014 , 14:11
Code này bạn lấy ở đâu. Chắc là người viết đang chuyển qua bản 4.0 nhưng vẫn còn trung thành với bản củ. Hiện tại 4.0 ko còn dùng filter_text_input nữa.

http://vsoft.com.vn ---- Dẫn lỗi thành công ----
#161506 gửi bởi hongoctrien
Ngày 25 Tháng 09 2014 , 04:37
Ngoài đọc tài liệu trên diễn đàn, bạn kết hợp thêm wiki nữa nhé
http://wiki.nukeviet.vn/programming:module:submit_form

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#161531 gửi bởi hoctap333
Ngày 25 Tháng 09 2014 , 09:34
Cảm ơn bạn hongoctrien, mình đã tìm hiểu. Truớc đây mình có viết VB, C# thì mình có viết hàm inhoa("le viết a") thì xuất ra "Lê Viết A". Vậy trong nukeviet đã có hàm đó chưa hay mình tự viết hàm.
#161560 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 26 Tháng 09 2014 , 09:07
hoctap333 đã viết:C# thì mình có viết hàm inhoa("le viết a") thì xuất ra "Lê Viết A". Vậy trong nukeviet đã có hàm đó chưa hay mình tự viết hàm.
NukeViet không có sẵn hàm đó nhé bạn, bạn có thể tự viết nhanh một hàm thực hiện chức năng đó sử dụng hàm có sẵn mà NukeVIet cung cấp
Mã: Chọn hết
nv_ucfirst( $str )
hàm này viết hoa chữ cái đầu tiên tương ứng với ucfirst, bạn có thể explode string của bạn ra rồi nv_ucfirst cho từng cái sau đó join lại

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#161607 gửi bởi hoctap333
Ngày 27 Tháng 09 2014 , 15:28
hoaquynhtim99 đã viết:
hoctap333 đã viết:C# thì mình có viết hàm inhoa("le viết a") thì xuất ra "Lê Viết A". Vậy trong nukeviet đã có hàm đó chưa hay mình tự viết hàm.
NukeViet không có sẵn hàm đó nhé bạn, bạn có thể tự viết nhanh một hàm thực hiện chức năng đó sử dụng hàm có sẵn mà NukeVIet cung cấp
Mã: Chọn hết
nv_ucfirst( $str )
hàm này viết hoa chữ cái đầu tiên tương ứng với ucfirst, bạn có thể explode string của bạn ra rồi nv_ucfirst cho từng cái sau đó join lại

Cảm ơn bạn, vì mình thấy hầu như các module đưa lên không thấy xử ký việc đó vì khi nhập vào CSDL vẫn thế.