Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#62830 gửi bởi xuantruong
Ngày 24 Tháng 08 2010 , 17:05
Trang của e đây:
http://xuantruongpro.vnn.ms
các bác giúp e chỉnh lại cái nút Trang chủ, Tin Tức... về bên trái thanh ngang với.
e ko biết làm thế nào?
vào đâu sửa vậy các bác.
[-O<

Tập thể: http://a1family.tk Cá nhân: http://xuantruongpro.tk