#188923 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 06 2018 , 20:46
Bạn vào phần Quản lý file => Cấu hình ảnh thumbnail thêm kích thước ảnh thumb của module shops to lên theo ý
Tiếp theo vào phần quản lý file => Chuột phải vào thư mục shops => Tạo lại ảnh thumb
Sau đó xem thay đổi, nếu chưa có thay đổi thì bạn vào cấu hình module shops chỉnh thêm mục "Kích thước của hình tại trang chủ"

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com