#173259 gửi bởi thanlongweb
Ngày 15 Tháng 10 2015 , 21:47
Chào mọi người hiện tại mình vừa thêm block content để tiện việc đăng bài cho nhóm cộng tác viên nhưng qua quá trình đăng thử mình thấy:
- Khi đăng bài viết thì nhìn lên không thấy mục căn trái, giữa và phải của bài viết đâu.
- Mục capcha mình thấy hơi rối vì nhập hay bị báo sai ( Nhờ các bạn hướng dẫn giùm mình cách bỏ mục gõ capcha này đi với ạ)
Hình ảnh
Hình ảnh
Cảm ơn mọi người nhiều!
P/S: Sr mình đăng nhầm mục , site mình là nukviet 4.0.23 ạ
#173262 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 15 Tháng 10 2015 , 22:15
Bạn sửa các file sau :

modules/news/func/content.php
Khoảng dòng 345 trở đi.
Mã: Chọn hết
elseif( ! nv_capcha_txt( $fcode ) )
{
$error = $lang_module['error_captcha'];
}


Khỏng dòng 110
themes/default(theme của bạn)/modules/news/content.tpl
Mã: Chọn hết
<div class="form-group">
<label class="col-sm-4 control-label">{LANG.captcha} <span class="txtrequired">(*)</span></label>
<div class="col-sm-20">
<input type="text" maxlength="6" value="" id="fcode_iavim" name="fcode" class="form-control pull-left" style="width: 150px;" /><img height="22" src="/index.php?scaptcha=captcha&t={NV_CURRENTTIME}" alt="{LANG.captcha}" class="captchaImg" /><img alt="{CAPTCHA_REFRESH}" src="{CAPTCHA_REFR_SRC}" width="16" height="16" class="refresh" onclick="change_captcha('#fcode_iavim');" />
</div>
</div>


Nhưng coi chừng bị spam bài nặng nha !

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/