#168063 gửi bởi hunghoa2010
Ngày 09 Tháng 04 2015 , 22:08
Các bạn giúp mình cách nat port trên hai modem với modem tổng có địa chỉ là: 192.168.1.1 còn modem 2 là modem mình chạy website có địa chỉ là 192.168.0.1 trước có một modem thì website chạy ngon lành. từ khi co quan mua thêm một modem nữa mình đã cấu hình cả 2 modem mà web mãi không vào được. máy chủ của mình kết nối với modem 2. Mình đã nat ở modem tổng là 192.168.0.1:80 để chuyển về modem 2, và modem 2 mình đã mở cổng cho địa chỉ IP máy chủ rùi mà không được, mong các bạn giúp mình với. Chân thành cảm ơn