Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#181184 gửi bởi nguoibenhonhat
Ngày 08 Tháng 11 2016 , 05:01
MÌnh dùng code nukeviet goldsun, khi mình cài đặt trên localhost thì phần global block_catalogscate chạy rất ổn không bị vỡ, nhưng khi mình chuyển từ localhost lên host (host mua) thì lại bị chồng lên nhau như link bên dưới

Chạy trên localhost:
http://aetel.vn/uploads/localhost.jpg

Chạy trên host:
http://aetel.vn/uploads/up-len-host.jpg

Các bạn giúp mình nhé. Mình Cám ơn.
#181326 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 04:24
Bạn kiểm tra rewrite xem nó có làm ảnh hưởng tới cách gọi file css không nhé hoặc có thể trong thẻ <link /> gọi file style bạn khai báo thiếu cấu trúc gọi file css

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/